Thông báo cập nhật phiên bản mới

10:37 13/05/2015

Thông báo cập nhật tính năng và các bản vá mới của trang trình diễn metadata.vn trong các ngày 14, 15, 16 tháng 5!

Tạm dừng dịch vụ một số thời gian

02:15 06/09/2014

Thông báo tạm ngưng dịch vụ một số thời gian nhất định để căn chỉnh nội dung.

Ra mắt thử nghiệm cổng Metadata.vn

02:21 06/09/2014

Thông báo thay đổi và tái cấu trúc hợp nhất cổng dịch vụ Metadata.vn

Đơn vị bảo trợ dự án:

 

 

truyện kiếm hiệp audio