Ra mắt thử nghiệm cổng Metadata.vn

Thông báo thay đổi và tái cấu trúc hợp nhất cổng dịch vụ Metadata.vn

Chào các bạn,

Sau một thời gian hoạt động, Metadata.vn đã nhận được nhiều sự quan tâm và các ý kiến đóng góp quý báu các bạn.

Nhằm mục đích liên kết các dịch vụ hiện có của Metadata.vn, trong thời gian sắp tới chung tôi sẽ tiến hành cấu trúc các dịch vụ trên Metadata.vn và đưa vào thử nghiệm Cổng Metadata.vn phiên bản 1.0:

  • Dịch vụ quản trị tài liệu doanh nghiệp: hiện đang chạy ở địa chỉ Metadata.vn sẽ được chuyển thành Biz.Metadata.vn
  • Dịch vụ quản trị tài liệu cá nhân: hiện đang chạy ở địa chỉ My.Metadata.vn, sẽ vẫn giữ nguyên.
  • Bổ sung cổng thông tin dịch vụ: Cổng thông tin dịch vụ chạy tại địa chỉ Metadata.vn, được xác địch là nơi cung cấp thông tin, thông báo và điều hướng đến tất cả các dịch vụ của Metadata.vn

- Bổ sung thư viện tài liệu: trang thư viện tài chạy tại địa chỉ Tailieu.Metadata.vn hoặc Doc.Metadata.vn , sẽ cung cấp danh mục tài liệu được người dùng My.Metadata.vn chia sẻ.

Chúng tôi vô cùng cảm kích các ý kiến đóng góp của các bạn.

Mọi ý kiến, phản hồi xin gửi về: contact@ecoit.asia