Tạm dừng dịch vụ một số thời gian

Thông báo tạm ngưng dịch vụ một số thời gian nhất định để căn chỉnh nội dung.

Chào các bạn,

Để phục vụ việc cấu trúc lại các hệ thống các dịch vụ của metadata.vn, từ giờ đến cuối tháng, chúng tôi có thể tạm dừng phục vụ vào một số thời gian ngắn nhất định để hiệu chỉnh, căn chỉnh. Hệ thống sẽ gián đoạn tối đa mỗi lần 15 phút.

Thay mặt ban điều hành,

Hoàng Chí Linh