Thông báo cập nhật phiên bản mới

Thông báo cập nhật tính năng và các bản vá mới của trang trình diễn metadata.vn trong các ngày 14, 15, 16 tháng 5!

Chào các bạn,

Trong các ngày 14, 15, 16 tháng 5 chúng tôi sẽ tạm dừng một số dịch vụ trong khoảng thời gian ngắn trên máy chủ để cập nhật thay đổi tính năng. Việc cập nhật sẽ diễn ra trong khoảng từ 10-15 phút cho từng thành phần, nếu các bạn không truy cập được thông tin, đề nghị quay lại sau khoảng 10-15 phút kể từ lúc truy cập.

Chân thành cảm ơn!

Metadata Team