My.Metadata.vn

Dịch vụ quản trị tài liệu dành cho cá nhân

Dịch vụ quản trị tài liệu thử nghiệm do EcoIT phát triển miễn phí tốc độ cao dành cho cá nhân cho phép lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu trong công việc hàng ngày với khả năng lưu trữ nhiều định dạng dữ liệu khác nhau với các tính năng lập chỉ mục, tìm kiếm, chia sẻ thông tin trong cộng đồng người sử dụng.

Đây là dịch vụ phần mềm đang được phát triển và thử nghiệm tính năng trên cơ sở hệ thống phần mềm Quản trị tài nguyên số nguồn mở Alfresco và hệ thống cổng thông tin điện tử Liferay do Bộ Thông tin truyền thông khuyến cáo sử dụng tại Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức Nhà nước.

Người sử dụng có quyền lưu trữ tài liệu phục vụ riêng cho nhu cầu cá nhân mình tuy nhiên phải tuân thủ tính pháp lý, bản quyền của tài liệu một cách hợp pháp. Chúng tôi bảo lưu quyền phối hợp/cung cấp thông tin đến các đơn vị chức năng để rà soát/điều tra nội dung mà các bạn lưu trữ nhằm ngăn chặt bất cứ thông tin vi phạm nào theo quy định hiện hành.

Dịch vụ được triển khai với các tính năng chính như sau:

  • Lưu trữ tốc độ cao
  • Không hạn chế dung lượng lưu trữ hay kích thước file (tuy nhiên chúng khuyến cáo không nên tận dụng quá nhiều việc này vì chúng tôi có thể ngăn chặn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo)
  • Tương tác đơn giản
  • Chia sẻ tiện lợi
  • Tìm kiếm toàn văn mọi định dạng file văn phòng (pdf, doc, xls, odf,...)

Lưu ý: Phiên bản phần mềm này có thể có những tính năng mới nhất của hệ thống, tuy nhiên đây là bản phát triển nên chúng tôi không cam kết rằng chúng có thể chạy đúng như mong muốn hoặc đảm bảo tuyệt đối các lỗi có thể phát sinh không xẩy ra. Các tính năng được kiểm nghiệm sẽ có tại biz.metadata.vn