Photo.Metadata.vn

Thư viện ảnh

Trang danh mục các tài liệu người dùng chia sẻ dưới dạng hình ảnh được cấu trúc dưới dạng các album và các ông cụ trình diễn ảnh phù hợp với nội dung và tính chất.

Những hình ảnh người dùng chia sẻ được chúng tôi kiểm soát, tuy nhiên trong quá trình kiểm soát có thể bỏ sót một số trường hợp có nội dung không phù hợp vì vậy khi các bạn xem hình ảnh mà phát hiện những điều trên xin vui lòng sử dụng chức năng thông báo Ban quản trị để chúng tôi xem xét.

Trong quá trình xem xét, hình ảnh có thể bị tạm ngưng hiển thị, không cho phép tải về cho đến khi có kết luận chính thức.

Xin chân thành cảm ơn!