Biz.Metadata.vn

Dịch vụ quản trị tài liệu doanh nghiệp

Dịch vụ phần mềm quản trị tài liệu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp là một phiên bản nâng cao của dịch vụ dành cho cá nhân hướng tới nhu cầu làm việc, cộng tác, quản lý và chia sẻ tài liệu nội bộ trong một tổ chức với các tính năng kiểm soát và đảm bảo an toàn thông tin.

Biz.metadata.vn về cơ bản bao gồm những tính năng đã có của my.metadata.vn tuy nhiên hướng tới sử dụng cho nhiều ngươi trong cùng một tổ chức. Đây là dịch vụ phải trả phí để sử dụng!

Khi đăng ký và ký kết hợp đồng với chúng tôi, một tài khoản quản trị sẽ được khởi tạo dưới dạng admin@<tên miền của bạn>. Người quản trị sẽ đăng nhập hệ thống, khởi tạo tài khoản cho người dùng của tổ chức mình, gán hạn mức sử dụng, xây dựng cấu trúc thư mục lưu trữ, phân quyền, nhóm, phân vai trò và các nguyên tắc sử dụng cho từng thư mục, đưa các tài liệu, hồ sơ dùng chung lên sau đó thông báo để người dùng có thể sử dụng.

Toàn bộ thông tin sẽ được bảo vệ hoàn toàn với các tính năng mã hóa, ngăn chặn truy cập từ bên ngoài với tài liệu chia sẻ.

Biz.metadata.vn bao gồm các của My.metadata.vn và bổ sung các tính năng nâng cao như sau:

  • Quản trị viên hệ thống với tài khoản riêng ở mức độ cao nhất
  • Cung cấp tính năng mã hóa tài liệu
  • Có khả năng tạo site dành riêng cho từng nhóm làm việc độc lập
  • Cung cấp một số bộ tiêu chí quản lý văn bản, hồ sơ nhân sự...
  • Cung cấp một số luồng làm việc cơ bản

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký sử dụng, các bạn có thể truy cập địa chỉ http://ecoit.asia/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/dich-vu-quan-tri-tai-lieu-online-biz-metadata-vn-406-103.html

Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh phục vụ!