Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ là tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình hỗ trợ thông qua sự hợp tác, trợ giúp hạ tầng, tài chính trợ giúp chúng tôi trong việc đầu tư, vận hành và phát triển hệ thống.

STT Tên Địa chỉ Hình thức Ghi chú
1 Công ty cổ phần Netnam www.netnam.vn Hỗ trợ hạ tầng, quảng bá  
2 Báo Tuổi trẻ Thủ đô www.tuoitrethudo.vn Hỗ trợ quảng bá  
3 Báo Công lý www.congly.vn Hỗ trợ quảng bá  
4 Vfossa www.vfossa.vn Hỗ trợ hoạt động  
5 Công ty SDG Vietnam www.sdgvietnam.com Phối hợp phát triển  
6 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI www.fsivietnam.com.vn Phối hợp phát triển  
7 Dr. Hồ Lê Chung Đại học Gifu - Japan Hỗ trợ tiền mặt  

 

Các bạn có thể đăng ký tài trợ trực tiếp tại đây: Gửi tài trợ

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách các nhà tài trợ lên trang chủ để mọi người cùng nắm được.

Chân thành cảm ơn!

Metadata Team