Trang thông tin ứng dụng di động dành cho dịch vụ metadata.vn

Metadata.vn là hệ thống mở cho phép nhà phát triển thứ 3 có thể lập trình các ứng dụng di động riêng của mình thông qua hệ thống APIs mà chúng tôi cung cấp theo cách thức mà đơn vị đó mong muốn.

Chúng tôi cũng đang dần hoàn thiện các ứng dụng di động trên các nền tảng thông dụng như iOS và Android để giúp người sử dụng khai thác hiệu quả hơn hệ thống metadata.vn theo cách mà chúng tôi có thể nhìn nhận. Các ứng dụng này sẽ dần dần được công bố trong thời gian tới.

Trong khi chờ đợt các ứng dụng riêng biệt, người sử dụng có thể tải về một số ứng dụng di động có sẵn để truy cập hệ thống theo các chỉ dẫn sau:

Nền tảng Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.alfresco.mobile.android.application

Nền tảng iOS: https://itunes.apple.com/us/app/alfresco/id459242610?mt=8

Sau khi tải ứng dụng về, các bạn chọn khởi tạo tài khoản với các thông số sau:

  • Server: my.metadata.vn hoặc biz.metadata.vn
  • Username: Tài khoản của bạn đã đăng ký
  • Password: Mật khẩu của bạn
  • Giao thức kết nối: http
  • Các thông số khác không thay đổi

Chân thành cảm ơn!

Metadata Team.