Các phương thức kết nối đến metadata.

Bên ngoài các phương thức kết nối đến metadata thông qua giao diện lập trình APIs, các ứng dụng di động, ứng dụng đồng bộ trên máy trạm, metadata còn cung cấp các phương thức khác để người sử dụng có thể tương tác theo các cách đơn giản như sau:

Truy cập qua FTP:

Bật trình duyệt web hoặc duyệt file gõ địa chỉ ftp://my.metadata.vn hoặc ftp://biz.metadata.vn sau đó nhập vào tài khoản của bạn.

Truy cập qua CIF, Samba:

Bật trình duyệt file gõ địa chỉ //my.metadata.vn hoặc //biz.metadata.vn cho Linux, MacOS hoặc \\my.metadata.vn hoặc \\biz.metadata.vn cho Windows sau đó nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể Map thành một ổ đĩa mạng thông qua tính năng Map Network Driver.

Truy cập qua WebDAV:

Bật trình duyệt web gõ địa chỉ http://my.metadata.vn/alfresco/webdav sau đó nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể Map thành một ổ đĩa mạng thông qua tính năng Map Network Driver với giao thức WebDAV.