Trang thông tin này bao gồm các chỉ dẫn dành cho nhà phát triển nhằm kết nối ứng dụng với dịch vụ metadata.vn

Hiện tại my.metadata.vn và biz.metadata.vn cung cấp APIs theo chuẩn CMIS cho các ứng dụng của bên thứ 3 có thể kết nối, lưu trữ và tìm kiếm thông tin của dịch vụ từ ứng dụng do mình triển khai.

Để sử dụng APIs, các bạn cần tạo tài khoản trên các dịch vụ tương ứng (biz.metadata.vn là dịch vụ có phí, các bạn cần liên hệ với chúng tôi để làm các thủ tục cần thiết) sau đó tìm hiểu các tài liệu và mẫu lập trình chúng tôi cung cấp ở đây để đưa vào chương trình của mình theo các module chương trình tương ứng.

Các hàm trả về có hai dạng cho phép người lập trình tuỳ chọn sử dụng để phù hợp với mong muốn của mình bao gồm:

  • Trả về liên kết trực tiếp đến file tài liệu: Các bạn sẽ phải lập trình tiếp để hiển thị tài liệu theo định dạng và mong muốn của mình hoặc để trình duyệt tự động ứng xử theo cách mà nó đã được thiết lập.
  • Trả về trang trình diễn tài liệu: Hệ thống của chúng tôi sẽ trình diễn tài liệu giúp bạn, sẽ tuỳ thuộc vào loại tài liệu mà có những kiểu trình diễn khác nhau, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, bổ sung các cách thức trình diễn mới cho phù hợp.

Đối với các tài khoản được mở tại my.metadata.vn, đây là hệ thống miễn phí vì vậy khi các bạn chia sẻ tài liệu ra, hệ thống sẽ tự động đánh giá, phân tích nội dung để liên kết đến những tài liệu khác có cùng mục đích, nội dung hoặc lĩnh vực nhằm cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng thể, đa chiều hơn liên quan đến tài liệu.

Các APIs tương ứng được cung cấp bao như sau:

Lưu ý: Khi các bạn nhận được kết quả trả về từ services dữ liệu thực sự vẫn chưa được hiển thị ngay bởi vì chúng tôi cần phải dành thời gian xem xét để đảm bảo rằng tài liệu của bạn tuân thủ đúng các quy định của Luật pháp Việt Nam. Mong các bạn thông cảm và hiểu rằng, chúng ta mong muốn hoạt động lâu dài và không để bất cứ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến dịch vụ chung cũng như người dùng khác.

Chân thành cảm ơn!

Metadata Team - EcoIT